RAČUNOVODSKE STORITVE

Za pravne osebe in samostojne podjetnike ter društva in zavode

Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe in samostojne podjetnike ter društva in zavode. Opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige in dnevnik glavne knjige;
 • analitične evidence terjatev in obveznosti;
 • analitična evidenca odprtih postavk;
 • obračun davka na dodano vrednost;
 • vodenje davčnih evidenc;
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov;
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • izdelava zaključnega računa;
 • izdelava medletnih bilanc;
 • vodenje blagajne;
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitev;
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca;
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • knjiženje maloprodaje;
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • izdelava statistike finančnih računov;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • obračun obresti;
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • razne druge storitve po želji stranke.

Naše računovodstvo vas bo mesečno oskrbovalo z ažurno in točno bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Na ta način boste opremljeni s kvalitetnimi informacijami o svojem poslovanju, da boste lahko sprejemali dobre in dobičkonosne poslovne odločitve.