FINANČNO SVETOVANJE

Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije

Poslovno in finančno svetovanje. Svojim poslovnim partnerjem nudimo storitve primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja. Nudimo vam:

  • svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije;
  • finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti);
  • izdelavo finančnega in poslovnega načrta;
  • pomoč pri sestavi pogodb in drugih pravno-formalnih razmerij;
  • izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij za projekte;
  • svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah;
  • svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine;
  • pomoč in svetovanje glede določenih olajšav pri zaposlovanju, davku od dohodka pravnih oseb;
  • izdelavo bilanc in pomoč za pridobitev limita ali kredita.