DAVČNO SVETOVANJE

Skrbno načrtovana davčna politika podjetja

Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja znamo poiskati skrite davčne zanke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti. Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

  • obračun DDV-ja;
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev;
  • obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb;
  • projekcije davčnih obračunov;
  • optimiziramo obdavčitev vašega poslovanja;
  • analize poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogom izboljšav;
  • stranki nudimo tudi aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.